Steg 1:

Det første som må gjøres når man skal rydde opp i økonomien er å skaffe en oversikt over hvem man skylder penger og hvor mye man skylder de enkelte.

1.       Få oversikt over hvem de ulike kreditorene er og kravene de har i mot deg.

2.       Kontakt kreditorene for å få en oppdatert oversikt.

3.       Oversikt over krav som har gått til inkasso kan fås hos Norsk Inkassobyråers Forening (NIF).

4.       Fyll ut gjeldsoversikt, (link til å sende vedlegg 1 per epost) oversikten sorteres etter kreditor og kravsnummer.