Rettshjelptiltakene lanserer mobilapplikasjon

Alle artikler på gratisrettshjelp.no er også tilgjengelig i en app som har fått navnet «Rettshjelperen». Appen er tilgjengelig i App Store og Android Play.

Rettshjelpstiltakene legger merke til at behovet for juridisk bistand øker i Norge. Vi har derfor et ønske om å satse på forebyggende prosjekter, og at juridisk bistand skal være enkelt tilgjengelig. Mobilformatet er spennende siden det ikke foreligger en tjeneste for gratis rettshjelp i mobilformat.

 

I første omgang kommer vi til å tilby mobilrettshjelp i følgende fagområder:

 • Arbeidsrett
 • Arv
 • Avhending av fast eiendom
 • Barnerett
 • Ekteskapsrett
 • Gjeld
 • Husleierett
 • Studentrett
 • Trygd
 • Ugift Samliv
 • Utlendingsrett
 • Vold

Våren 2012 ble det vedtatt at Jusshjelpa i Nord-Norge skulle lage en mobilapplikasjon. I løpet av høsten 2012 ble prosjektet et samarbeidsprosjekt der også de andre studentrettshjelpstiltakene bidrar. Vi håper at satsingen vil ha betydning for enkeltmennesker i Norge som trenger orientering om sine rettigheter og plikter

.